Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ömadjektiv~t, ~maömtålig tender; känslig sensitive; som vållar smärta äv. sore, aching; hudlös rawen öm punkt bildl. a tender (sensitive) spot, a sore pointröra vid en öm punkt hos ngn bildl. touch a tender (sore) spot, touch…on the rawjag är öm i hela kroppen I am sore (aching) all overkärleksfull tender; spec. om person äv. affectionate, loving, fondhysa ömma känslor för ngn have (entertain) tender feelings for…, feel tenderly towards…
kärvänligadjektiv~töm affectionate; överdrivet vänlig ingratiating
ömtadverbtenderly osv.; jfr ömömt vårda äv. fondly cherish
ömmandeadjektivoböjl.se ömbehjärtansvärdett ömmande fall a distressing (om person deserving) case
faderligadjektiv~tfatherly äv. ~t öm; som tillkommer en far paternal
kärleksfulladjektiv~tälskande loving, affectionate, doting; öm tender <moti samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto[wards]>; hängiven el. om t.ex. studium devoted
punktsubstantiv~en, ~erallm. point; prick äv. dot äv. mus.; skiljetecken full stop; amer. period; sak el. fråga point, matter; stycke el. avdelning paragraph; i kontrakt el. brev o.d. el. 'nummer' på program el. dagordning item; jur., i anklagelse countpunkt [och] slut! and that's that (flat)!död punkt tekn. dead centre (point); bildl. el. dödläge deadlockden kritiska punkten the critical (crucial) pointden springande punkten the crux of the matteren öm punkt bildl. a tender (sensitive) spot, a sore pointsätta punkt eg. put a full stopsätta punkt för ngt bildl. bring sth to an enddär sätter vi punkt för i dag let's stop (leave off) there for today, let's call it a daypå den här punkten härvidlag on this point, in this particular, in this respectpå alla väsentliga punkter in all essentialslåt mig tala till punkt! let me finish [what I have to say]!till punkt och pricka exactly; bokstavligt to the lettertypogr., mått point
© NE Nationalencyklopedin AB