Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ökaverbgöra större increase <med by>öka farten increase speed, acceleratebli större increase; växa grow; stiga riseöka i antal increase in numberöka i betydelse become more importantöka i vikt put on weight
höjaverbraise; öka increase; förbättra improvehöja sig risehöja sig över be superior to
fördubblaverbdouble; öka redoublede fördubblade sina ansträngningar they redoubled their efforts
upprustaverbrearmreparera repair, carry out repairsöka kapaciteten hos expand, improve
vidgaverbgöra vidare widen; göra större enlarge, expand metallvidga sig bli vidare widen; bli större enlarge; öka, växa expand
skärpasubstsharpness; om t.ex. kritik severity; klarhet claritytydlighet (hos bild) definiton
verbsharpen; stegra el. öka intensify, increase; t.ex. motsättningar accentuate; t.ex. straff increase the severity of, make more severedet skärpta läget the tense situationskärpa sig rycka upp sig pull oneself together
taktsubsttempo:musik. time; fart pace, rateslå takten beat timei snabb takt at a fast rategå i takt keep in step, walk in stepöka takten increase the pace, increase the speedrytmisk enhet barfinkänslighet tact, discretion
byggaverbbuilddet bygger grundar sig it is founded onkraftigt byggd om person powerfully built, sturdy
verb och partikelverbbygga inmed väggar wall inbygga omrebuild, alterbygga påöka add tobygga tillutvidga enlargebygga utenlarge, extend, develop
växaverbgrow; öka increasedet växer mig över huvudet it's getting beyond my controlvara situationen vuxen be equal to the occasion
verb och partikelverbväxa bortdet växer bort it will disappearväxa ifrån ngtgrow out of sth, outgrow sthväxa igenom stig become overgrown with weedsväxa ihopgrow togetherväxa till:flickan har vuxit till sig she has grown into a fine girlväxa uppgrow up, growväxa ur sina klädergrow out of one's clothes
stigaverb step, walkhöja sig rise, go up; om flygplan climböka el. växa rise, growbrödet har stigit i pris bread has gone up in price
verb och partikelverbstiga avgå av get offjag vill stiga av bli avsläppt vid… I want to be put down at…stiga framstep forwardstiga inget instiga in i bilen get into the carstiga in i rummet enter the roomstig in! vid knackning come in!stiga ned (ner)step down, descendstiga påi rummet entertåg, buss etc. get on; cykel get on, mountstiga undanstep out of the waystiga uppget up; kliva upp get out <urt.ex. ett badkarskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>stiga upp i en vagn get intostiga upp på en stege get up on, mount
© NE Nationalencyklopedin AB