Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ögasubsteyefå upp ögonen för become alive to; inse realizeha öga för have an eye forhan har ögonen med sig he keeps his eyes openha ett gott öga till ngn have a soft spot for sbha ett gott öga till ngt have one's eye on sthhålla ett öga keep an eye onkasta ett öga have a look atöga för öga an eye for an eyemed blotta ögat with the naked eyemellan fyra ögon in private, privatelystå öga mot öga med stand face to face withdet var nära ögat! that was a narrow escape!, that was a close shave!
övervakaverbsupervise, superintend; hålla ett öga på keep an eye on, watch over
vakandeadjektivwatchinghålla ett vakande öga på keep a close eye on
linssubstoptisk el. i öga lensbot. el. kok. lentil
blå (se äv. blått)adjektivblue; om druvor blackfå ett blå öga get a black eye
© NE Nationalencyklopedin AB