Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

2 ödeadjektivoböjl.desert, waste; enslig solitary, lonely; ödslig desolate; obebodd uninhabited; om hus äv. unoccupied; övergiven deserted; tom empty, vacanten öde ö a desert islandligga öde om t.ex. gata be desertedlägga öde, se ödelägga
1 ödesubstantiv~t, ~nfate; bestämmelse el. spec. i större sammanhang destiny; lott el. äv. lotödet som personifikation Fate, Destiny; lyckan Fortuneöden destinies; levnadsöden fortunesöden och äventyr various adventuresödets skickelse ofta Fateett grymt öde a cruel (hard) fateett sorgligt öde a tragic fate, a sad lotdela ngns öde share sb's fate (lot)förtjäna ett bättre öde deserve a better fateutmana ödet tempt Fate; starkare court disasterfinna sig i sitt öde resign oneself to one's fate (lot); friare make the best of things
ödeläggatransitivt verb-lade, -lagtlägga öde lay…waste; förhärja ravage, devastate, desolate; förstöra ruin, destroy
beseglatransitivt verb~de, ~tbekräfta sealhans öde är beseglat his fate (doom) is sealed
bestämmelsesubstantiv~n, ~rföreskrift direction; regel regulation, rule; stadgande i t.ex. kontrakt stipulation; villkor condition; i t.ex. lag provisionuppgift mission; öde destiny
undergivenadjektiv-givet, -givnasubmissive, yielding, obedient <ngn (ngt) to sb (sth)>; ödmjuk humbleundergivensitt öde (det oundvikliga) resigned to…
bitteradjektiv~t, bittrabitter äv. bildl.; om smak äv. acrid; om person äv. embittered; smärtsam äv. painful; hätsk äv. acrimonious; hård hard, harshbittra fiender bitter (implacable) enemiesett bittert öde a cruel fategöra bitter embitter
fogatransitivt verb~de, ~tförena med fog join <i (vid) to>; friare el. bildl. add; bilaga o.d. attach <till to>foga in, m.fl.se infogaosv.avpassa suit, accommodate <efter to>reflexivt verb~de, ~tfoga sig underkasta sig, böja sig give in, yield <efter (i) to>foga sig i sitt öde resign oneself (yield, submit) to one's fate
underkastatransitivt verb~de, ~tunderkasta ngn prov (straff) subject sb to…; t.ex. förhör äv. put sb through…underkastad statlig kontroll under (subject to) Government controlreflexivt verb~de, ~tunderkasta sig foga (finna) sig i submit to; t.ex. sitt öde äv. resign oneself to; ngns beslut o.d. äv. defer to; kapitulera el. ge sig surrender
rönatransitivt verbrönte, röntröna [livlig] efterfrågan be in [great] demandröna framgång meet with successröna stort intresse be received with great intereströna stor uppskattning be widely acclaimedden borde ha rönt ett bättre öde …enjoyed a better fate
© NE Nationalencyklopedin AB