Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

åttaräkneordeightåtta dagar vanl. a weekmed åtta dagars mellanrum at weekly intervalsi dag [om] åtta dagar this day week, a week today; jfr femmed sammansättn.substantiv~n, åttoreight äv. roddsport o. skridskofigur; jfr femma
arbetsdagsubstantiv~en, ~arworking dayåtta timmars arbetsdag eight-hour [working] daykortare arbetsdag shorter hours (pl.)
1 regelsubstantiv~n, reglerallm. rule; rättesnöre criter|ionpl. -iaföreskrift regulation, precept; maxim maximi (som) regelvanligen kommer han klockan åtta as a rule he comes…, he generally comes…göra det till [en] (ta som) regel att (+ inf.) make it a rule to + inf.
i dagadverbtoday; starkt beton. 'denna dag' äv. this dayi dag åtta dagar this day [next] week, a week todayden dag [som] i dag är, se ännu i dagunder ännufrån och med i dag as from (starting) today; from this day onward[s] (forward)vad är det för dag i dag? what day [of the week] is it?det skulle vara färdigt till i dag …by today
dagsubstantivdagen (vard. dan), dagar (vard.dar)allm. dayutan föreg. prep.: a)i obest. form:dag och natt night and daydag ut och dag in day in, day out; day after daydag efter dag el. dag för dag, se under dagen [vacker] dagviss dag
b) avseende förfluten tid one [fine] day
c) avseende framtid some (one) [fine] day, one of these [fine] daysdin dag kommer nog your day (time) will come [, don't worry]följande dag, se dagen därpåunder dag, d)nedangod dag! good morning (resp. afternoon, evening)!; vard. hallo!, hello!; vid presentation how do you do?ha en bra dag! have a nice day!det kommer en dag i morgon också tomorrow is another dayredan samma dag [on] the very same dayfjorton dagar a fortnightflydda (svunna) dagar days gone byåtta dagar a weeksluta sina dagar end one's daysvåra dagarsStockholm the…of today, present-day…
d)i best. form:dagens rätt på matsedel today's specialdagens tidning today's (om förfluten tid the day's) paperdagen därpå (följande dag) reste han he left [on] the following day, he left [the] next day (the day after)vara dagen efter have a hangover, feel like the morning after [the night before]dagen före hade han rest he had left the preceding day (the day before)han reste dagen före valet he left [on] the day before (on the eve of) the electionhela dagarna all day long; varje dag every dayhela dagen all [the] day long, the whole dayhela dagen i dag all [of] todayhela långa dagen el. dagen i ända el. dagen lång all [the] day long, [throughout] the whole (högtidl. livelong) dayde senaste dagarnahar en förbättring inträtt …during the last few daysdet är klart som dagen it is as clear as dayse (skåda) dagens ljus [first] see the light [of day]ta dagen som den kommer take each day as it comes
allm. daymed föreg. prep.:
a)dag efter dag day after day
b)från dag till dag from day to dayfrån den ena dagen till den andra from one day to the next; över natten overnight
c)dag för dag day by day, every dayför dagen for the dayfrågan för dagen the question of the hourhjälten (samtalsämnet) för dagen the hero (topic) of the dayhan är mannen för dagen …the man of the momentleva för dagen live for the momentbli sämre för var dag [som går] get worse with every day that passes
d)i dag today; starkt beton. 'denna dag' äv. this day; se äv. ex. under i dagi forna (gamla) dagar in days of old (yore), in olden daysi våra dagar in our day[s], nowadays
e)gå i dagen gruv. crop outkomma i dagen bildl. come (be brought) to lightlägga i dagen show, display; jfr ådagaläggahon är sin far upp i dagen she is the spitting image of her father (is just like her father)
f)en gång (tre gånger) om dagen once (three times) a day (per diem lat., every twenty-four hours)om några dagar in a few days (days' time)om ett par dagar in a day or two, in a few (couple of) days
g)dagen (dagarna) in the daytime, by day
h)dagen punktligt to the daydagen ett år sedan a year ago to the (a) daymitt på dagen in the middle of the daymitt på ljusa dagen in broad daylight; dagsljus daylight
© NE Nationalencyklopedin AB