Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

åtskillnadsubstantiv~en, ~er, göra åtskillnad mellan make a distinction between, distinguish (differentiate) betweenutan åtskillnad without distinction; utan särbehandling without discrimination, indiscriminately
klumpatransitivt verb~de, ~tklumpa ihop behandla utan åtskillnad treat…alike; tränga ihop t.ex. en massa människor på samma ställe crowd (pack)…togetherreflexivt verb~de, ~t~ sig a) ~ ihop sig, bilda klumpar form lumps (clods) b) uppträda klumpigt be tactless; trampa i klaveret put one's foot in it
skillnadsubstantiv~en, ~erolikhet difference <iår (pris)skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasinålder äv.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof; på (mellan) between; två grader (meter m.m.) of…>; i storlek el. antal el. ålder äv. disparity; åtskillnad distinction; skiljaktighet divergence, diversitydet var skillnad det! en annan sak that's quite another thing (matter)!det är skillnad på folk [och folk] there are people and peoplese skillnad på (mellan)… distinguish (make a distinction) between…till skillnad från henne unlike (in contrast to) herkänna skillnad på madeira och portvin tell madeira from port (the difference between madeira and port)
2 lagsubstantiv~et, =sport.el.arbets~ team; sport. äv. side; roddar~ crew; arbetar~ gang; sällskap company; krets setdela upp sig på lag make up sideslaget runt go the round, circulate (be passed round) among the companylåta ngt laget runt pass (hand)…roundi glada vänners lag in convivial companyha ett ord med i laget have a say (a voice) in the matteröver lag genomgående without exception, all along the line; utan åtskillnad wholesale; samtliga all round, to a manordningi (ur) lag in (out of) orderbelåtenhetgöra (vara) ngn till lags please (suit) sbi kortaste laget rather (a bit) short, a bit on the short side, almost too short500 kronor är i mesta (minsta) laget …is pretty much (precious little)i senaste laget almost too late; i sista minuten only just in time, at the last momentvid det laget by then (that time)
© NE Nationalencyklopedin AB