Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

åtföljatransitivt verb-följde, -följtfölja med accompany; som uppvaktande attend äv. friare; följa efter follow; vara bifogad till be enclosed in
höratransitivt verb och intransitivt verbhörde, hörteg. el. friare hear; få veta äv. learn, be told a)utan obj. o. med adv. best.jag hör dåligt jag har dålig hörsel I'm hard of hearing; just nu I can't hear very wellhör du illa? are you deaf? b)med enbart obj.han tycker om att höra sin egen röst he likes [to hear] the sound of his own voicehöra ett vittne hear (examine) a witnessså får du inte göra, hör du det? …do you hear? c)med [obj. o.] inf.hon hörde honom komma nedför trappan she heard him coming downstairshöra sitt namn nämnas hear one's name mentionedjag har hört sägas att… I have heard [it said] (been told) that…höra talas om hear of d)med [obj. o.] prepositionsbest.höra av (genom) ngn att… learn from (be told by) sb that…jag hör av (på) namnet att… I hear by the name that…har du hört något från honom? have you heard from him?det hörs på honom att… you can tell by his voice that…han ville inte höra på det örat he just wouldn't listen e)i passiv formdet hörs att han är arg you can hear…det hörs bra härifrån you can hear well from heretala högre, det hörs så dåligt …I (resp. we) can't hear youvi hörs! som avskedsord we'll get in touch; vard. talk to (catch) you later! f)i imper.hör! listen!hör och häpna! wait for it!hör du [du], är det sant att look here,…, listen,……och hör sen! …and that's that! g)höra hear, learn, be told h)låta höra: låt höra! out with it!det låter ju höra sig förefaller rimligt that's quite plausible; låter ju bra that's something like
intransitivt verbhörde, hörthöra till a) om ägandeel.medlemskap belong to; vara medlem[mar] av el. äv. be a member (resp. members) of b) vara en av be one of; vara bland be among c) vara tillbehör till o.d. go withdet hör till yrket it goes with…, it is part of…det hör inte till saken, se det hör inte hitunder hörahöra under en rubrik o.d. come (fall, belong) under
partikelverbhöra av ngnhear from sbjag hör av mig nästa vecka I'll be in touch…, you will hear from me…han har inte hört av sig we (they etc.) haven't heard from him, there's no news from himhöra ditbelong there; jfr höra hitnedanhöra efterta reda på find out; fråga inquire <om ngt (ngn) about sth (sb)>höra sig förinquire <om ngt about sth; hos of (at)>höra hithöra hemma här belong heredet hör inte hit (dit) till saken that's got nothing to do with it, that's beside the point, that's neither here nor therehöra ihopbelong together; bruka följas åt go togetherhöra ihop med be connected with; bruka åtfölja go withhöra pålistenhöra på ngn (ngt) listen to sb (to sth)höra på vad som sägs listen to what…hör på nu! now listen!höra tilldet hör till anses korrekt [att man ska (+ inf.)] it is the right and proper thing [for one to + inf.]; ärbrukligtel.lämpligt it is the done thing [to + inf.]höra upplyssna pay attention
© NE Nationalencyklopedin AB