Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

återvinnaverbwin back; återfå regainavfall, mark reclaim; t.ex. aluminium från ölburkar recycle
återanvändningsubstre-use; återvinna recycling
återanvändaverbre-use; återvinna recycle
återtaverbtake back; återerövra recapture; återvinna recoveråterkalla withdraw; upphäva cancel
© NE Nationalencyklopedin AB