Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

återvinnatransitivt verb-vann, -vunniteg. win back; återfå recover, regain; ngt förlorat äv. retrieve; avfall el. mark reclaim; t.ex. papper, metall recycleåtervinna ngns förtroende (kärlek) regain sb's confidence (love)
återtatransitivt verb-tog, -tagiteg. take back; återerövra recapture; återvinna recoveråteruppta el. återgå till resumeåterta befälet resume commandåterkalla withdraw, cancel; löfte el. bekännelse retract
© NE Nationalencyklopedin AB