Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

återigenadverbagain; å andra sidan on the other hand
ännuadverbtemporalt:spec. om ngt som inte inträffat yet; fortfarande still; hittills [as] yet, so far; så sent som only, as late asär han här ännu? är han kvar is he still here?jag har inte fått bokenännu I have not yet…; fortfarande inte I still have not…medan jag ännu var… while I was still…medan det ännu är tid while there is still (yet) time, while the going is gooddet har ännu aldrig hänt it has never happened so far (as yet)ännu i dag är det… it is still…today; till och med nuförtiden even today it is…; intill denna dag [up] to this very day it is…ännuså sent som i går only yesterdaydet dröjer ännu länge innan… it will be a long time before…ännu när han var 90 år even at the age of ninetyännu så länge hittills so far, up to now; för närvarande for the presentytterligare moreännu en one more, [yet] anotherännu en gång once more (again); återigen againstanna ännu en stund (tid) stay a little while longerframför komp. still, even; ibland (starkare) yetännu bättre even better, better stillhan verkade ännu sorgsnare än vanligt …even sadder than usualdet blir ännu mörkare senare it will be even darker…
© NE Nationalencyklopedin AB