Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

återgivande~t, ~n och återgivningsubstantiv~en, ~ar (jfr återge)rendering, reproduction, representation, depiction
omskrivningsubstantiv~en, ~aråtergivande med andra ord circumlocution; förklarande paraphrase, periphras|ispl. -esen förskönande omskrivning a euphemism
© NE Nationalencyklopedin AB