Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

återgeverbtolka render; avbilda reproduce; framställa representåterge i tryck reproduce in printge tillbakaåterge ngn hälsan restore sb's health
avbildaverbåterge reproduce; framställa depict
återberättaverbretell; i ord återge relate
föreställaverbåterge representvad ska den här bilden föreställa? what's this picture supposed to represent?presentera introduceföreställa sig tänka sig imagine, visualize, picture
© NE Nationalencyklopedin AB