Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

återgåintransitivt verb-gick, -gåttåtervända go back, return; till ämnet, till sitt ursprungliga tillstånd äv. revert <tilli samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>hand., gå tillbaka (om varuparti o.d.) be returnedåtergå i ngns ägo revert to sbupphävas be cancelled (annulled)låta ett köp återgå cancel a purchase
statussubstantiv~enstatus; ställning äv. standingstatus quo status quo lat.återgå till status quo revert to the status quo
återtatransitivt verb-tog, -tagiteg. take back; återerövra recapture; återvinna recoveråteruppta el. återgå till resumeåterta befälet resume commandåterkalla withdraw, cancel; löfte el. bekännelse retract
ordningsubstantiv~en, ~arallm. order; ordentlighet el. ~ o. reda orderliness; snygghet tidiness; metod method, plan; system system; föreskrift regulations, rules (båda pl.)[den] allmänna ordningen law and orderupprätthålla (återställa) ordningen maintain (restore) orderhålla ordning i byrålådorna keep…in [good] order, keep…tidydet är ingen ordning med (på) honom han är opålitlig he is unreliable (slarvig careless)jag får ingen ordning på det här I can't get this straight (bli klok på make this out)hålla ordning på… keep…in order (under control)för ordningens skull to make sure; för formens skull as a matter of formdet är helt i sin ordning …quite in order (quite all right); vard. …OKi vanlig ordning som vanligt as usual; i vederbörlig ordning in due coursegöra i ordningngt get…ready (in order), prepare (amer. fix)…göra sig i ordning get readyåtergå till ordningen …to the normal state of thingsföljd order, sequence, succession; tur turnta frågorna i ordning take…in turn (in order)den andra i ordningen the secondbiol.,astron. el. arkit. order
© NE Nationalencyklopedin AB