Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

återfinnatransitivt verb-fann, -funnitfind…again; återfå recover; spec. ngt förlorat retrieveadresser återfinns på sid. 9 for addresses, see page 9citatet återfinns på sid. 27 …is to be found on page 27namnen återfinns i följande förteckning the names are given…
© NE Nationalencyklopedin AB