Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

återadverbtillbaka back, back againånyo el. igen again, once moreöppnas åter reopen
igenadverbagainom igen en gång till once moreom och om igen over and over againtillbaka, åter backtillsluten shut, closed
aktualiseraverbaktualisera ngt bring sth to the fore; åter bring up sth againfrågan har aktualiserats the question has arisen, the question has come up
© NE Nationalencyklopedin AB