Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

åskådaresubstspectator; mera passiv onlooker; mera tillfällig bystanderåskådarna publiken:på teater etc. the audience (sing.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasvid idrottstävling the crowd (sing.)
publiksubstpå teater etc. audience; åskådare crowd, spectators (pl.)läsekrets readers (pl.)antal besökare attendance
avvisaverbavvisa ngn a) t.ex. flykting, åskådare turn sb away b) avfärda ngn put sb offt.ex. förslag reject; t.ex. beskyllning repudiate
© NE Nationalencyklopedin AB