Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

årgångsubstantiv~en, ~arav tidskrift [annual] volume2009 års årgång av tidningen the 2009 issue of…åldersklass o.d.:studenter av årgång 2006 2006…av vin vintage
vinskördsubstantiv~en, ~arvinskördande grape harvesting; konkr. grape (wine) harvest; årgång vintage
tappningsubstantiv~en, ~aravtappning tapping; på flaska bottling; årgång vintagei ny tappning bildl. in a new version
äldreadjektivkomparativolder <än than>; om familjemedlemmar äv. elder; i tjänst o.d. senior <än to>; tidigare earlier; prior, anterior <än to>; ursprungligare more primitiveSten Sture den äldre …the Elderde äldre gamla, subst. adj. the aged; i t.ex. en förening the older membersäldre dar var han… as an old man (in his old age) he was…av äldre datum of an earlier (rätt gammalt of ancient) dateen äldrerätt gammal herre an elderly gentlemanEnglands äldretidiga historia the early history of Englandäldre människor ~ än andra older (rätt gamla old, elderly) peopleäldre årgång av t.ex. tidskrift old (back) volumedet har gjort honom tio år äldre it has made him [look] ten years oldervara äldre i tjänsten be senior [in office]min bror är två år äldre än jag …two years older than me
© NE Nationalencyklopedin AB