Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

årsubstantiv~et, =yeari ex.: a)utan föreg. prep.:år[et] 2010 som t.ex. subj. el. obj. the year 2010han dog år 1991 …in [the year] 1991förra året last yearett halvt år vanl. six monthsett och ett halvt år vanl. eighteen monthsvart fjärde år every four years, every fourth yearse ut som sju svåra år vard. look like death warmed uphon fyller år i morgon tomorrow is her birthdayhan fyllde femtio år i går he was fifty yesterdayhan är tjugo år he is twenty [years old]året efter the year after, the following yearåret om (runt) all the year roundår ut och år in year in, year outhon ska stanna här året ut …till the end of the yearförrådet kommer att räcka året ut äv. …will last the year outså här års at this time of [the] yearett två års (två år gammalt) barn a two-year-old child, a child of twotre års fängelse three years' imprisonmentårets skörd this year's harvest
b)med föreg. prep.:år efter år year after yearår från (för) år year by yearsista gången för året ([för] i år) …this yearför tio år sedan ten years agohon hör sämre och sämre för varje år …every year, …with every year that passesi år this yeari alla år through all the yearsi två år [for] two years; nu gångna äv. the last two years; nu kommande äv. the next two yearsi många år for many years [om framtid to come]en man i sina bästa år a man in the prime of life (in his prime)med åren over the years, as the years go (resp. went) byom ett år in a year['s time], this time next yeari dag om ett år this day next yearnågra dagar om året …every (a) yeartvå gånger om året …a yearjag har inte sett honom på många år …for (in) many yearsför första gången på många år …for (in) many yearspå (under) senare år in recent years, of late yearspå (under) de senaste åren in (during) the last few yearsett barn på fyra år ett fyra års barn a child of fourlängre fram på året later [on] in the yearjag har inte sett henne år och dag …for years [and years]han börjar bli till åren he is getting on (old)under årens lopp in the course of time, over the yearsvid mina år at my age, at my time of lifedö vid unga år die young
juniorscoutsubstantiv~en, ~er11–12 år scout
ettårigadjektiv~t (jfr femårig)ett år gammal one-year-old…; (pred.) one [year old]som varar (varat) i ett år one-year…, one year's…; gällande för ett år o. om växt äv. annual
solvarvsubstantiv~et, =dygn day [and night]år yearsolcykel solar cycle
nittonhundrafemtioräkneordnineteen hundred and fiftyfödd år nittonhundrafemtio äv. born in nineteen fifty
klykasubstantiv~n, klykorgren~ fork, crotch, crutch; år~ rowlock; amer. oarlock
skoltidsubstantiv~enår i skolan schooldays (pl.)lektionstid school hours (pl.)
hundraårigadjektiv~t (jfr femårig)hundra år gammal hundred-year-old…som varar (varat) i hundra år hundred-year[-long]…, hundred years'…en hundraårigfred äv. a century-long…en hundraårig tradition a tradition that goes back a hundred years
tusentalsubstantiv~et, =thousand[på] tusentalet år 1000–1100 [in] the eleventh century; jfr vidare ex. under hundratal
årslångadjektiv~tårslångafleråriga förberedelser [many] years of preparationsen årslångett år lång kamp a yearlong struggle
© NE Nationalencyklopedin AB