Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

åliggandesubstplikt duty; skyldighet obligation; uppgift task
uppgiftsubstinformation ((endast sing.)) <om, about, on; angående as to>skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. swa-swb-group saknaspåstående statement <över as to>närmare uppgifter further informationåliggande task; kall missionfå i uppgift att göra ngt be given the task of doing sthhan har till uppgift att… it is his task to…skol., skriftlig written exercise; mat. problem
© NE Nationalencyklopedin AB