Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

åliggandesubstantiv~t, ~nplikt duty; skyldighet obligation; uppgift task; ämbets~ function
göromålsubstantiv~et, =business, work (båda endast sg.)åliggande duty
värvsubstantiv~et, =uppdrag task; commission, mission; uppgift äv. part; yrke profession; åliggande duty, functionvärv pl. el. sysselsättningar pursuits, work (sg.)efter väl förrättat värv, se välförrättad
uppgiftsubstantiv~en, ~erupplysning information (endast sg.) <om, about, on; angående, beträffande as to>skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. swa-swb-group saknaspåstående statement <över as to>; förteckning list; detaljerad specification < of>; officiell report <om, on>uppgifter siffror figures; data datafalska (oriktiga) uppgifter misrepresentationsnärmare uppgifter further information (sg.) (particulars)uppgift står mot uppgift one statement contradicts the other, there is a conflict of evidence; i diskussion etc. it is his (her etc.) word against mine etc.lämna uppgift om (på)… supply (give) information (particulars) as to…; uppge state…enligt uppgift according to reportsenligt uppgift är hon pålitlig äv. she is said to be…enligt hans uppgift according to himmed uppgift om… stating…, mentioning…åliggande task, duty, business (endast sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasamer. assignment; kall mission; mål aim; t.ex. i livet object; problem problem; skol. o.d. exercise; enstaka fråga (i prov o.d.) question; matematik~ problemfå i uppgift att göra ngt be given (assigned) the task of doing sthhan har till uppgift att (+ inf.) it is his task (business, vard. job) to + inf.ventilen har till uppgift att (+ inf.) the purpose of…is to + inf.
© NE Nationalencyklopedin AB