Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ålderdomsubstantiv~enold age, agelångt in i ålderdomen el. in i sena ålderdomen well into one's old ageålderdomen in one's old age
tryggatransitivt verb~de, ~tmake…secure (safe) <för, emot from>trygga sin framtid (ålderdom) provide for one's future (old age)trygga freden säkra safeguard (upprätthålla maintain) the peacetrygga sin ställning safeguard one's positionen tryggad framtid (ålderdom) a secure future (old age)
© NE Nationalencyklopedin AB