Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

åldersubstagei en ålder av 70 år el. vid 70 års ålder at the age of 70han är i min ålder he is my agenär jag var i din ålder when I was your agebarn i åldern 10—15 children between 10 and 15 years of age
spädadjektivom t.ex. växt, ålder tender; om gestalt slender; ömtålig delicate
myndigadjektivbli myndig come of ageuppnå myndig ålder reach one's majoritybefallande authoritative
mogenadjektivmature; om t.ex. frukt ripevid mogen ålder at a mature agemogen för ripe for, ready for
uppgeverbstate; ange give; rapportera reporthan uppgav sig vara… he declared himself to be…uppge sin ålder till… state one's age to be…
stigandeadjektivrising; om ålder advancingstigande efterfrågan growing demandmed stigande intresse with increasing intereststigande skala ascending scalestigande tendens rising tendency, upward tendency
ungefäradverbaboutungefär vid min ålder at about my ageungefär samma sak much the same thingungefär så här something like this
substpå ett ungefär approximately, roughly
samma (samme)adjektivthe same <som as>; likadan similar <som to>samma dag han for the day he leftsak samma el. vard. skit samma! no matter!, never mind!de är i samma ålder they are the same agesamma gång at the same timesamma sätt in the same way
2 högadjektivhigh; lång, t.ex. om träd, person tall; stor largedet är hög tid att jag går it is high time for me to go, it is high time that I wentvid hög ålder at an advanced ageom anspråk, förväntningar etc. greathögljudd loud; musik. highhögt uppsatt high-rankingen hög officer a high-ranking officerav narkotika high, stoned
2 vidprepositionrumsbetydelse at; bredvid by; nära nearsitta vid ett bord sit at a table; bredvid sit by a tableställ cykeln vid dörren! put your bike by the doorstan ligger vid en flod the town stands on a riverhuset ligger vid en gata the house is in (amer. on) a streetvid gränsen at the frontiervid kusten on the coastsida vid sida side by sideslaget vid Hastings the battle of Hastingsför att uttrycka verksamhetsområde el. förhållande:vara anställd vid en firma be employed at a firmhan är vid marinen he is in the Navyvara fäst vid ngn be attached to sbvara fäst vid ngt be attached to sth, be fastened to sthtidsbetydelse atvid mitt besök i… when on a visit to…vid hans död on his deathvid sin död när han dog when he diedvid halka when it is slipperyvid god hälsa in good healthvid jul at Christmasvid leverans on deliveryvid middagen at dinnervid midnatt at midnightvid dåligt väder in bad weathervid arton års ålder at the age of seventeen
© NE Nationalencyklopedin AB