Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

åläggatransitivt verb-lade, -lagtanbefalla enjoin; pålägga el. t.ex. en uppgift impose <ngn ngti båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknassth on sb>ålägga ngn ett ansvar lay…on sbålägga ngn att (+ inf.) enjoin (beordra order, instruct, förplikta bind, ådöma charge) sb to + inf.
anbefallatransitivt verb-befallde, -befalltålägga enjoin <ngn ngt sth upon sb>, charge <ngn att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknassb to + inf.>han anbefalldes vila he was ordered restrekommendera recommendrelig.anbefalla sin själ åt Gud commend one's soul to God
föreläggatransitivt verb-lade, -lagtförelägga ngn ngt till påseende el. underskrift o.d. put (place, lay) sth before sb; underställa submit sth to sbförelägga ngn en uppgift set sb a taskföreläggariksdagen en proposition introduce a bill into…jur., ålägga injuct, order
© NE Nationalencyklopedin AB