Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

åklagaresubstprosecutorallmän åklagare public prosecutor; amer. district attorney
åtalsubstav åklagare prosecution; av målsägare legal actionallmänt åtal public prosecutionväcka åtal mot take legal proceedings against
åtalaverbom åklagare prosecute; om målsägare bring an action againstbli åtalad för stöld be prosecuted for theftden åtalade the defendant
© NE Nationalencyklopedin AB