Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

3 åinterjektionoh!
2 åprepositionse
1 åsubstsmall river, streamgå över ån efter vatten take a lot of unnecessary trouble
däremotadverbemellertid however; å andra sidan on the other hand; tvärtom on the contrary
vägnarsubst plpå hennes vägnar on her behalfå styrelsens vägnar on behalf of the board
förståverbunderstandlåta ngn förstå att… give sb to understand that…å, jag förstår! oh, I see!göra sig förstådd make oneself understoodförstå sig på att… know how to…, understand how to…förstå sig på ngt understand sth; kunna know about sthjag förstår mig inte på henne I can't make her out
sidasubstsidesida vid sida side by sidedet är hennes starka sida it is her strong pointbyta sida i bollspel change endshan har sina goda sidor he has his good pointsställa sig på ngns sida side with sb, take sides with sbhon tjänar lite vid sidan om she earns a little on the sideå ena sidan…å andra sidan on one hand…on the other, on the one hand…on the othergå åt sidan step asidegå åt sidan för ngn make room for sblägga ngt åt sidan put sth aside, put sth away; om t.ex. problem put sth on one sidei bok pagese sidansid. 5 see page p. 5
talaverbspeak; konversera talkallvarligt talat seriously speakingdet är mycket som talar för att han har gjort det there is a lot that points towards his having done ittala sig varm för recommend sth warmlytala för sig själv talk to oneself; å egna vägnar speak for oneselfresultatet talar för sig självt the result speaks for itselfdet är ingenting att tala om! don't mention it!för att inte tala om… not to mention…tala till speak to, talk to; högtidligt addresstala till punkt finish what one has to saytala emot ett förslag speak against a proposal
verb och partikelverbtala inpå band recordtala omtell <ngt för ngn sb sth>tala inte om det för någon! don't tell anybody!tala utså att det hörs speak up; rent ut speak one's mindtala ut med ngn have it out with sb, thrash it out with sb
© NE Nationalencyklopedin AB