Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

1 åsubstantivå:et, å:n el. åbokstav the letter å, `a' with a circle
3 åinterjektionoh!; amer. gee!å tusan (fan)! well, I'll be damned!; se äv. åja, åjo, ånej
2 åsubstantiv~n, ~ar[small] river, stream; amer. äv. creek
åhinterjektionse å
återigenadverbagain; å andra sidan on the other hand
delskonjunktiondels…~… partly…, partly…; å ena sidan A å andra sidan B on [the] one hand…, on the other…; såväl A som B …as well as…
färdesubstantivoböjl., det är fara å (på) färde danger threatens (is imminent)
gengäldsubstantivoböjl., i gengäld in return; å andra sidan on the other hand
omväntadverbinversely; å andra sidan on the other handoch (eller) omvänt and (or) vice versa lat.
bäcksubstantiv~en, ~arbrook, rivulet; amer. äv. creek; poet. rillmånga bäckar små gör en stor å ung. great oaks from little acorns grow
© NE Nationalencyklopedin AB