Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

äventyrligadjektiv~tadventurous; riskabel venturesome, risky, hazardous; lättsinnig loose
äventyrlighetsubstantiv~en, ~eradventurousness, venturesomeness, riskiness (samtliga endast sg.)skiljetecken mellan denna ref-group och föreg. GRB saknasjfr äventyrlig
farligadjektiv~tdangerous <för for, to>; farofylld …fraught with danger, perilous; äventyrlig hazardous, riskyen farlig medtävlare (sjukdom) a dangerous competitor (disease)det är farligt att (+ inf., äv.) it is not safe to + inf.det är inte [så] farligt it is not so bad [after all]; det gör ingenting it doesn't matter; det gör inte ont it won't hurt you'faslig' awful
© NE Nationalencyklopedin AB