Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ävenadverbockså also, …too; likaledes …as well asinte blott…utan även not only…but also…till och med evenäven om even if, even though
utanpreposition och adverbwithoututan arbete out of workutan honom skulle jag aldrig klarat det but for him I would never have managed itutan att han märkte det without his noticing it, without him noticing itkänna ngt utan och innan know sth inside out
konjunktionbutinte bara…utan även not only…but also
© NE Nationalencyklopedin AB