Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ätatransitivt verb och intransitivt verbåt, ätiteat; inta (t.ex. frukost el. enstaka maträtt) vanl. have; bruka inta sina måltider el. vanl. have (take) one's meals; mil. (itr.) mess; om djur (livnära sig på) feed on; ta (t.ex. medicin) takevi äter [frukost (lunch, middag)] klockan we have (eat) breakfast (lunch, dinner)…jag har inte ätit [någonting] på hela dagen I haven't eaten (had) anything (any food)…jag äter inte skaldjur I don't (I never) eat…äta gott (bra) få god mat get good foodtycka om att äta gott be fond of good food (good things to eat)äta lite (dåligt) vara liten i maten be a poor eateräta mycket vara stor i maten be a big (hearty) eaterät lite [nu]! have some food (a bite)!de håller på att äta (sitter och äter) [middag] they are at dinner (having [their] dinner)ätangt eat (munch)…vad ska vi äta till middag what shall we have for…?ätangn ur huset eat…out of house and homeäta ute på restaurang dine (eat) out
reflexivt verbåt, ätitäta sig mätt have enough to eat, satisfy one's hunger
partikelverbäta avbita av och ~ upp eatäta av ngt på ngt eat sth off sthäta sig igenomgenom nötning wear its way throughäta ihjäl siggorge oneself to deathäta sig in i…om djur eat into…; om stickor o.d. (i kroppen) bore into…, penetrate…äta sig in i ett företag worm one's way into…äta uppeat [up], consumejag har ätit upp [maten] I have finished my foodäta upp på tallriken clean up one's platehan är så söt så man kan äta upp honom …one (you) could eat him [up]det ska han få äta upp! bildl. he'll have that back [with interest]!, I'll make him eat his words!barn som behöver få äta upp sig …who need feeding up
kvällsmatsubstantiv~ensupperäta kvällsmat have supper
proppmättadjektiv=äta sig proppmätt gorge (stuff) oneself < with>vara proppmätt vard. be full up
p-pillersubstantiv-pillret, =contraceptive (birth) pillanvända (äta) p-piller be on the pill
färdigtadverbäta färdigt finish eatinglåt mig tala färdigt let me finish [speaking]
spisatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~täta eatvard. listen [jazz to jazz]
välbehagsubstantiv~etpleasure, delight; tillfredsställelse satisfactionäta (röka) med välbehag äv. …with zest (relish)
frukostsubstantiv~en, ~armorgonmål breakfastäta frukost have (amer. eat) breakfast; för fler ex. jfr middag
måltidsubstantiv~en, ~ermeal; högtidl. repasten lätt måltid a light meal, a snackäta mellan måltiderna …between meals
restaurangsubstantiv~en, ~errestaurantgå ut (äta) på restaurang go to (eat at) a restaurant, eat out
© NE Nationalencyklopedin AB