Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ärlighetsubstantiv~enhonesty, straightforwardness osv.; jfr ärligärlighet varar längst honesty is the best policyhan är ärligheten själv …the soul of honesty, …as honest as the day is longi ärlighetens namn måste jag to be quite honest…
hederlighetsubstantiv~enärlighet el. redbarhet honesty
uppriktighetsubstantiv~ensincerity; öppenhjärtighet frankness, candour, openness; ärlighet honesty
2 varaintransitivt verb~de, ~träcka el. allm. last; pågå go on; fortsätta continue; hålla i sig hold; i högre stil endure; hålla el. om kläder o.d. äv. wear; jfr räcka, räckavarahålla länge äv. be durable (lasting)vara längre än äv. outlastvara över vintern last the winter [out]det var roligt så länge det varade …while it lastedärlighet varar längst honesty is the best policy
© NE Nationalencyklopedin AB