Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ärligadjektiv~thonest; rättfram straightforward; hederlig el. om t.ex. avsikt honourable; om t.ex. blick frank; uppriktig sincere; rättvis fairom jag ska vara ärligtycker jag honestly (to be honest)…ärligt spel (ärlig kamp) fair play (fight)ett ärligt svar an honest (a straight) answerärligt sätt äv. honestlyförtjäna sitt bröd på ärligt sätt make an honest living
renhårigadjektiv~tärlig honest, fair
rätlinjigadjektiv~teg. rectilinear; bildl. el. rättfram el. ärlig open, straightforward
hederligadjektiv~tärlig el. redbar honest; anständig decent; hedersam honourableen gammal hederligkakelugn a good old-fashioned…
redbaradjektiv~trättskaffens upright; ärlig honest; hederlig honourablehan är redbar oförvitlig he is a man of integrity
ärlighetsubstantiv~enhonesty, straightforwardness osv.; jfr ärligärlighet varar längst honesty is the best policyhan är ärligheten själv …the soul of honesty, …as honest as the day is longi ärlighetens namn måste jag to be quite honest…
uppriktigadjektiv~tsincere; öppenhjärtig frank, candid, open; ärlig honest; rättfram straightforward <moti samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknaswith>; om t.ex. vän, vänskap true, genuine; om känsla äv. hearty, heartfelt; allvarlig el. om t.ex. önskan earnestmitt uppriktiga tack my heartfelt thankssäga ngn sin uppriktiga mening give sb one's honest opinionför att (om jag ska) vara uppriktig, se uppriktigt sagtunder uppriktigt
rakadjektiv~tstraight; upprätt erect, upright; ärlig straight, honestraka motsatsen, se under motsatsrak arm bildl. offhand, straight off, off the cuffi [tre] raka set tennis in [three] straight setsraka spåret (vägen) till go straight to; vard. make straight (a beeline) fordet enda raka the only right thing [to do]
© NE Nationalencyklopedin AB