Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ärendesubstantiv~t, ~nsak att uträtta errand; uppdrag commission; budskap messageövriga ärenden any other businessförk.AoBgå (springa) ärenden om bud go [on] (run) errands <åt for>gå ngns ärenden bildl. run sb's errands, play sb's game; neds. be sb's toolhon har gått ett ärende till banken she has some business to do at the bankha ett ärende till stan have business in townskicka ngn [i] ett ärende send sb on an errandmånga är ute i samma ärende many people are after the same thing (mer iron. are at the same game)fråga matter; fall casenästa ärende [på föredragningslistan] the next item [on the agenda]offentliga (utrikes) ärenden …affairs
oförrättadadjektiv-rättat, ~emed oförrättat ärende without having achieved anything, without any success, empty-handed
angelägenhetsubstantiv~en, ~erärende affair, concern; sak matter, questioninre angelägenheter internal affairsvikt urgency, importance
föredragandesubstantiv~n, =, vara föredragande submit (present) the report (a report, the reports) <iett ärendeskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknason>; amer., vid konferens be the rapporteur
lunchsubstantiv~en, ~erlunch; formell luncheon; skol~ dinneräta lunch have (eat) lunch äv. lunchäta lunch ute go out to lunchhan gick ett ärende lunchen …in the (his) lunch hourhan är på lunch …is at lunch; för vidare ex.jfr middag
avfärdatransitivt verb~de, ~tavvisa el. frågael.person dismiss, brush asidejag låter mig inte avfärdas på det viset I am not going to be put (vard. fobbed) off like thatklara av t.ex. ärende finish, get through, dispose of
© NE Nationalencyklopedin AB