Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ärendesubstuträttning errandärenden om bud go on errandsha ett ärende till stan have business in town, have something to do in townskicka ngn i ett ärende send sb on an errandfråga matteroffentliga ärenden public affairsövriga ärenden vid sammanträde any other business
angelägenhetsubstärende affair; sak matter
oförrättadadjektivhon gick med oförrättat ärende she went away without having achieved anything, she went away empty-handed
© NE Nationalencyklopedin AB