Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ärasubsthonour; beröm credit; berömmelse glory, renownge ngn äran för ngt give sb the credit for sthdet gick hans ära för när that wounded his prideha äran att träffa ngn have the honour of meeting sb, have the pleasure of meeting sbjag har den äran! el. har den äran! på födelsedag many happy returns!, many happy returns of the day!, happy birthday!sätta en ära i att göra ngt make a point of doing sthta åt sig äran av ngt take the credit for sthdagen till ära in honour of the dayen fest till ngns ära a party in sb's honour
verbhonour
utmärkelsesubstdistinction; ära honour
© NE Nationalencyklopedin AB