Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

äpplesubstapple
kartsubstunripe fruiten kart t.ex. äpple an unripe apple
kärnasubstfruktkärna i äpple, citrusfrukt pip; i melon, druva seed; i stenfrukt stone; i nöt kernelkärnan det väsentliga the essence <i of>
klyftasubstbergsklyfta cleft; bred o. djup chasmˈkæzəmskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IPB saknasgapapelsinklyfta segment; i dagligt tal piece; av ägg, äpple etc. slice; vitlöksklyfta clove
2 varpronomenvarje särskild each; varenda everyvar femte dag every fifth day, every five daysge dem ett äpple var give them an apple eachvar och en var och en för sig each; alla everyone, everybodyvar och en av dem each of them; alla every one of themvi betalar var och en för sig each of us will pay for himself (resp. herself)hon talade med var och en för sig she spoke to each person individuallyvar sin:vi fick var sitt äpple we got an apple eachde gick åt var sitt håll they went in different directions
© NE Nationalencyklopedin AB