Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ändamålsenligadjektiv~t…[well] suited to its purpose, suitable; lämplig expedient, appropriate; praktisk practical
olämpligadjektiv~tinte passande unsuitable, unfit; malplacerad ill-timed, ill-placed, untimely; (pred. äv.) out of place; oläglig inopportune, inconvenient; otillbörlig improper; ej ändamålsenlig inexpedienthan är olämplig som lärare …unfit to be (unsuitable as) a teacher
© NE Nationalencyklopedin AB