Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ändasubstantiv~n, ~rskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasände end; yttersta del äv. extremityspetsig ända tip; stump bit, piece; sjö., tåg~ [bit of] ropeändanstången the end of…nedre (övre) ändan av (på) ngt the bottom (top) of…allting har en ända there is an end to everythingta en ända med förskräckelse come to a sad end, end in disasterdet är ingen ända på hans klagomål there is no end to his complaints, he is for ever complainingresa till världens ända …the ends (pl.) of the earthbörja i fel (galen) ända begin (start) at the wrong endbörja i rätt ända begin (start) at the right end; på rätt sätt set about it [in] the right way[hela] dagen i ända all day longstå på ända upprätt stand on end; om hår äv. bristlegå till ända come to an end, run out, expirefalla över ända tumble (topple) overkasta över ända throw…over~n, ändorskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasvard., persons bakdel behind, bottomändan ur vagnen get on with it, pull one's finger outge ngn en spark i ändan give sb a kick on the behind (in the pants)sätta sig på ändan ramla fall on one's behind (bottom)
transitivt verb och intransitivt verb~de, ~tendända sina dagar end one's days
adverblängst el. helt o.d. right; så långt som as far as; hela vägen all the way; jfr ex. nedanända [bort] till… fram till right to…; så långt som till as far as…; hela vägen till all the way to…han bor ända borta i he lives as far away as…den räcker ända dit [ned (upp)] …right down (up) thereända därnere as far down as there; längst därnere right down thereända fram till dörren right up to…ända från (ifrån) början right from the (from the very) beginninghan har kommit ända från (ifrån) Rom he has come all the way from…trogen ända in i döden faithful unto deathända in i rummet right into…ända in i det sista [right] down (up) to the very last (end)ända in i vår tid right (even) up el. down to…våt ända in på kroppen soaked to the [very] skinända [ned] till botten right down to the bottom, down to the very bottomända sedan dess ever since thenända till jul until (till)…ända fram till jul right up to…resa ända till London …as far as (all the way to) Londonräkna ända till tio count up to tenända tills nu until (till) now; hela tiden all the time till now; fram till [right] up to now; till våra dagar down to the present [time]ända tills (till dess att) han… right until (up to the moment when) he…ända [upp] till toppen right up to the top, to the very topända ut i fingerspetsarna to the (his osv.) very fingertips
överändaadverbse över ändaunder ända
ändesubstantiv~n, ändarskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse ända
förlidenadjektiv-lidet, -lidnatill ända past, over, spent
fingerspetssubstantiv~en, ~arfingertip[ända] ut i fingerspetsarna to the (osv. one's) fingertips
nedifrånprepositionnedifrångatan (hamnen) from…[down] belownedifrån södern from down southadverbfrom below (underneath)nedifrån och ända upp from below upwards, from the bottom right upfemte raden nedifrån from the bottom
förskräckelsesubstantiv~n, ~rfright, alarm; bestörtning consternationi förskräckelsen tappade han glaset in his alarm (consternation), he dropped the glassta en ända med förskräckelse come to a sad (disastrous) end, end in disasterkomma (slippa) undan med blotta förskräckelsen escape by the skin of one's teeth, get off with no more than a fright
märgsubstantiv~enben~ marrow; anat. medullaförlängda märgen, se under förlängabot. pith, medullabildl.:det innersta marrow, core; kraft o. mod pithfrysa ända in i märgen be chilled (frozen) to the marrow (to the bone, through and through)
springsubstantiv~etspringande running [about]det är ett spring [av folk] dagen i ända there is a stream of people coming and going…hon blir trött av allt spring i trapporna all the running up and down the stairs makes her tired
tillskonjunktiontill dess att until; vard. tilldu måste vara färdig tills han kommer tillbaka …by the time he comes backprepositionuntil; vard. till; [ända] till up (down) totills vidare, se vidaretills för några veckor sedan until (down to,up to)…agotills i morgon (på torsdag) until (till) tomorrow (Thursday); senast by tomorrow (Thursday)
© NE Nationalencyklopedin AB