Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

änadverbse ännuocksåom än even ifett rum om än aldrig så litet a room however smallhur mycket jag än tycker om honom however much I like himvad som än… whatever…, no matter what…var jag än… wherever I…vem som än… who ever…, no matter who…än sen då? well, what of it?, so what?än…, än … sometimes…, sometimes…bli än varm än kall go hot and cold by turns
konjunktion (efter komparativ)thanäldre än older than
sämreadjektiv och adverbworse <än than>; underlägsen inferior <än to>
annorlundaadverbotherwisegöra ngt annorlunda än do sth differently from
adjektivdifferent <än from, toamer.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasthan>
lägreadjektivlower; i rang etc. inferior <än to>
adverblower
dyradjektivexpensive; som kostar mer än det är värt, vanligen dear
siadverbdet görs än si, än så it is done sometimes this way, sometimes thatdet är lite si och så med hans kunskaper i… his knowledge of…isn't up to much
därunderadverbunder it (that, them, there)och därunder mindre än detta and less, and under, and below
ingendera (ingetdera)pronomenav två neither; av flera än två noneingendera alternativ neither of the alternatives
2 hjälpverbvad som än hända whatever may happendet vara hänt! all right!
överröstaverboväsendet överröstade honom the noise drowned his voiceöverrösta ngn skrika högre än shout louder than sb
© NE Nationalencyklopedin AB