Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

änadverbse ännuocksåom än even if; fastän [even] thoughom jag än vore… even if I were…ett rum om än aldrig så litet …however small [it may be], …no matter how small; litt. …be it ever so smallhur…än vanl. however…; oavsett hur äv. no matter how…hur mycket jag än tycker om honom however much I like him, much as I [may] like himnär (var) jag än… whenever (wherever) I…; oavsett när (var) äv. no matter when (where) I…vad (vem) som än… whatever (whoever)…; likgiltigt vad (vem) äv. no matter what (who)…vem han än må vara whoever he may beän sen då? vad är det med det då? well, what of it?; vard. so what?än…,än… ibland…ibland… sometimes…, sometimes…; now…, now…; ena minuten…andra minuten… one moment…, the next moment…bli än varm, än kall go hot and cold by turnspreposition och konjunktionefter komp. thanäldre än older than; se äv. under merannan än, se under annanannanstans (annorlunda) än, se under annanstans, annorlunda
varhelstadverbvarhelst [än] wherever
annorlundaadverbotherwise[helt] annorlunda [än] [quite] differently [from]adjektivoböjl.different <än from>
brödlösadjektiv~tbättre brödlös än rådlös ung. necessity is the mother of invention
förmeroböjl. och förmeraadjektivoböjl.vara förmer än be superior to
underbjudatransitivt verb-bjöd, -bjuditunderbid; pris äv. undercut; sälja billigare än äv. undersell
fleradjektivkomp.talrikare moreär vi inte fler? aren't there any more of us?de är fler än vi there are more of them than us, they are more numerous than we arefler [människor] än vanligt more people…
siadverbdet görs än si, än så …sometimes this way, sometimes thatdet är lite si och så med det inte mycket bevänt med it isn't up to much
ånyoadverbåter afresh, anew; än en gång [once] againånyo bekräfta (granska osv.) äv. reaffirm (re-examine osv.)
färreadjektivkomparativfewerfärre [till antalet] än… äv. less numerous than…mycket färre fel far fewer mistakes
© NE Nationalencyklopedin AB