Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ämnesubstmaterial materialstoff el. materia mattersamtalsämne, skolämne etc. subjecthålla sig till ämnet keep to the subject, keep to the point
substanssubstsubstance; ämne matter
brosksubstcartilage; ämne gristle
föroreningsubstförorenande contamination, pollutionämne pollutant
luftföroreningsubstair pollution; ämne air pollutant
frätaverbfräta el. fräta på (sönder) om syra etc. corrodefrätande ämne corrosive
läraresubstteacher <iett ämneskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof, in>; sport. etc. instructor
krönikasubstchronicle; artikel över visst ämne t.ex. i tidning column
gummisubstämne rubber; klibbig substans gumvard., kondom condom; amer. rubber, safese radergummi
känsligadjektivsensitive <för to>; mottaglig susceptible <för to>; lättrörd emotionalett känsligt ämne a delicate subject
© NE Nationalencyklopedin AB