Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ämbetsverksubstantiv~et, =civil service department
överdirektörsubstantiv~en, ~eri ämbetsverk director general; souschef deputy director general
kanslisubstantiv~et, ~ervid beskickning chancellery; vid ämbetsverk o.d. secretariat[e], secretary's office; vid universitet registrar's (vid teater [general] manager's) office
byråsubstantiv~n, ~ermöbel chest of drawers; amer. äv. bureaukontor el. ämbetsverk office; avdelning division, department; speciellt amer. bureau
avdelningschefsubstantiv~en, ~eri ämbetsverk deputy director-general, head of a (resp.the) department (division); på företag el. på varuhus departmental head (manager)
direktörsubstantiv~en, ~erdirector; i bolag o.d. äv. [general] manager; amer. vice-president <i (vid) of>; för ämbetsverk superintendent <vid (för) of>verkställande direktör managing director; amer. president <för of>
avdelningsubstantiv~en, ~aravdelande dividing, divisioni ämbetsverk department, division; på företag el. på varuhus department; på sjukhus vanl. ward; avsnitt, 'sida' i tidning section; mil. detachment, unitavdelning halt! halt!
verksubstantiv~et, =arbete:allm. work; abstr.el.i högre stil äv. labour; dåd äv. deed; speciellt om litterärt o. konstnärligt ~ work, production; koll. äv. oeuvreallt detta är hans verk all this is his handiwork (work) (framför allt neds. doing)samlade verk pl. collected worksett ögonblicks verk the work of an instanti själva verket in reality, actually; faktiskt as a matter of fact, in actual factsätta…i verket carry out, put…into execution (effect), put…into (in) practice; förverkliga realizegå (skrida) till verket go (set) about it (the thing el. the work osv.)ämbetsverk [civil service] departmentfabrik workspl. likaskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknasom t.ex. såg~ milltekn., t.ex. i ur works (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasmekanism mechanism
© NE Nationalencyklopedin AB