Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ämbetsverksubstcivil service department
avdelningsföreståndaresubsti ämbetsverk, på varuhus etc. head of the department; på sjukhus ward sister
avdelningsubsti ämbetsverk, varuhus etc. department; på sjukhus ward, department; av t.ex. företag, lokal section
verksubstarbete work, labouri själva verket in reality, actuallysätta ngt i verket carry out sth, put sth into effect; förverkliga realize sthgå till verket set about itkonstnärligt verk etc. worksamlade verk collected worksämbetsverk civil service departmentfabrik works (pl.)i ur works (pl.)
© NE Nationalencyklopedin AB