Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ämbetesubstoffice
befattningsubstsyssla post, position; ämbete office
värdighetsubstegenskap dignity <i of>han ansåg det vara under sin värdighet att göra det he considered it beneath him to do so, he considered it beneath his dignity to do soämbete etc. office, position; rang rank
tjänstsubstservicegöra ngn en tjänst do sb a favourvara i tjänst hos ngn be employed by sbstå till ngns tjänst be at sb's servicevad kan jag stå till tjänst med? what can I do for you?befattning post; spec. statlig appointment; ämbete officelämna sin tjänst befattning resign one's appointmentinkomst av tjänst earned incomevara i tjänst be on duty
© NE Nationalencyklopedin AB