Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

äldreadjektivolder <än than>; framför släktskapsord elder; amer. vanligen older; i tjänst etc. senior <än to>; tidigare earlierSten Sture den äldre Sten Sture the Elderav äldre datum of an earlier dateen äldrerätt gammal herre an elderly gentleman
barnarovsubstkidnappingom äldre man och ung kvinna baby-snatching
gammal (se äv. äldre, äldst)adjektivold; forntida ancient; ej längre färsk staleen fem år gammal pojke a five-year-old boyden gamla goda tiden the good old times (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasthe good old days (pl.)
änadverbse ännuocksåom än even ifett rum om än aldrig så litet a room however smallhur mycket jag än tycker om honom however much I like himvad som än… whatever…, no matter what…var jag än… wherever I…vem som än… who ever…, no matter who…än sen då? well, what of it?, so what?än…, än … sometimes…, sometimes…bli än varm än kall go hot and cold by turns
konjunktion (efter komparativ)thanäldre än older than
© NE Nationalencyklopedin AB