Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

äktaadjektivoböjl.mots. falsk: genuine; autentisk authentic; om konstverk äv. original…; om t.ex. porslin el. silver el. stenar real; ren el. om t.ex. guld pure, solid; sann el. verklig el. om t.ex. poet el. vänskap true; sannskyldig el. om t.ex. skojare veritabledet här är äkta vara this is the real thing (vard. kosher, the real McCoy)om börd el. äktenskapäkta börd åld. legitimate birthäkta hälft vard. better halfäkta maka (make) [högtidl. wedded (lawful)] wife (husband)äkta makar husband (man) and wife, married peopleäkta par [married] couple, husband and wifedet äkta ståndet the married stateadverbgenuinelyäkta svenskt! how very Swedish!det låter äkta it sounds genuine, it rings truetransitivt verb~de, ~thögtidl. wed, espouse
fullödigadjektiv~tsterling; äkta genuine
genuinadjektiv~täkta genuine; verklig real
cognacsubstantiv~enbrandy; äkta, finare cognac
konjaksubstantiv~enbrandy; äkta, finare cognac
äkthetsubstantiv~engenuineness, authenticity, realness, purity; jfr äkta
porslinsubstantiv~et, ~ermaterialet china; äkta ~ porcelain; koll.:hushålls~ china[ware], crockery
pilsnersubstantiv~n, =öl av pilsnertyp el. ung. lager; äkta Pilsner (Pilsener) [beer]
exemplariskadjektiv~texemplaryen exemplarisk äkta man äv. a model husband
kuschatransitivt verb~de, ~tbrowbeat, cow; äkta man äv. henpeckkuschad browbeaten, cowed, henpecked, …kept down (under)
© NE Nationalencyklopedin AB