Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

äktaadjektivmotsats: falsk genuine; autentisk authentic; om silver etc. real; uppriktig sincere; sann el. verklig trueäkta hälft better halfäkta makar husband and wife, man and wifeäkta par married couple, husband and wifedet äkta ståndet the married state
kaviarsubstäkta caviare, caviarej äkta cod-roe paste
porslinsubstchina; äkta porcelain
konjaksubstbrandy; äkta cognac
genuinadjektiväkta genuine; verklig real
gåsleverpastejsubstäkta pâté de foie gras franska
egentligadjektivreal, actual, true; riktig, äkta properi egentlig mening in a strict sense
verkligadjektivreal; sann el. äkta true, genuine; faktisk actualett verkligt nöje a real pleasure
makesubstmaken till den här handsken the other glove of this pairi äktenskapmake el. äkta make husbandäkta makar husband and wifemotstycke match, equaljag har aldrig hört (sett) på maken! well I never!
omakaadjektivom t.ex. äkta par ill-matchedomaka handskar odd gloveshandskarna är omaka these gloves don't match
© NE Nationalencyklopedin AB