Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ägnaverbdevote <åt to>ägna sin tid åt… devote one's time to…ägna sig åt… devote oneself to…ägna sig åt (utöva) ett yrke follow a profession
offraverbuppoffra sacrificeoffra sitt liv give one's life, lay down one's lifeoffra sig sacrifice oneself <för for>; satsa spend; ägna devote < to>
splittraverbshatter, splinter; klyva splitpartier, familjer etc. divide, divide upsplittra sig a) i små stycken splinter b) ägna sig åt mycket divide one's energieshan är splittrad he is torn in different directions
användaverbuse <till, för for>; göra bruk av make use of <till, för for>; bära, t.ex. kläder, glasögon wearlägga ned, t.ex. tid, pengar spend < on, in>; ägna devoteförbruka use up <till on>
© NE Nationalencyklopedin AB