Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ädelstensubstantiv~en, ~arprecious stone; juvel gem, jewel
oslipadadjektiv-slipat, ~eom ädelsten o. glas uncut; om ädelsten äv.el.bildl. unpolished; om verktyg unground; om kniv dullen oslipad diamant äv. a rough diamond
infattatransitivt verb~de, ~tkanta border, edge; ädelsten o.d. set, mount
juvelsubstantiv~en, ~erjewel äv. bildl.; ädelsten gemjuveler eg. äv. jewellery (amer. jewelry) (sg.)
turkossubstantiv~en, ~erskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasädelsten turquoiseoböjl.skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasfärg turquoiseadjektiv~t (för sammansättn. jfr blå-)turquoise
fattningsubstantiv~en, ~argrepp grip, hold <om round, of>för glödlampa socket, lamp holder; för t.ex. ädelsten setting, mountingbehärskning composure, self-command, self-possessionbehålla fattningen keep one's head, maintain one's composuretappa fattningen lose one's head (composure)ta ngt med fattning take sth in one's stride (calmly)
© NE Nationalencyklopedin AB