Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

äcklatransitivt verb~de, ~tnauseate, sicken; friare disgustdet äcklar mig äv. it makes me sick, it turns my stomach
kväljatransitivt verbkväljde, kväljtäckla make…feel sick, nauseate
© NE Nationalencyklopedin AB