Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

zoom [zu:m]substflyg. brant stigning, brant uppgångzoom lens zoomlins, zoomobjektivbrummande, surrande
[zu:m]verbflyg. stiga brant, stiga hastigt, skjuta i höjden <prices zoomed>film. el. tv. zooma <zoom in, zoom out>; om bildmotiv zoomas in, zoomas ut
© NE Nationalencyklopedin AB