Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

youth [ju:θ, i pl. ju:ðz]substungdom, ungdomen, ungdomstid, ungdomstidena friend of my youth en ungdomsvän till migin my youth i min ungdomyouth centre ungefär ungdomsgårdyouth hostel vandrarhemyngling, ung manas a youth som yngling, som ung
hostel [ˈhɒstəl]substungkarlshotell, härbärgeyouth hostel vandrarhem
© NE Nationalencyklopedin AB