Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

yourself [jɔ:ˈself, obetonat jəˈself] (pl. yourselves)pronomendig, er, sig <you (du, ni, man) may hurt yourself>, dig (er, sig) själv <you are not yourself today>; du (ni, man) själv <nobody but yourself>, själv <do it yourself>your father and yourself din far och du själv, er far och ni självby yourself a) ensam, för sig själv b) på egen hand
do-it-yourself [ˌdu:ɪtjəˈself]adjektivse DIY
DIYˌdi:aɪˈwaɪskiljetecken mellan denna ffa-group och föreg. IPX saknasförk. för do-it-yourselfgör-det-själv <DIY shop el. DIY store>
behave [bɪˈheɪv]verbuppföra sig välbehave yourself! uppför dig ordentligt!, sköt dig!bete sig
please [pli:z]verbbehaga, tilltala, glädjaas you please som du villdo it just to please me! gör det för min skull!hard to please svår att göra till lagsplease yourself! som du vill!coffee, please! kan jag få kaffe, tack!please daddy! snälla pappa!yes please! el. please! a) ja tack! b) ja, varsågod!come in, please! var så god och stig in!please give it to me, please! var snäll och ge mig den!help me, please! hjälp mig, snälla!
suit [su:t, sju:t]substdräkt <spacesuit>man’s suit el. suit kostymwoman’s suit dräkta suit of armour en rustninga suit of clothes en hel kostymdress suit högtidsdräkt, fracktwo-piece suit a) kostym kavaj o. byxor b) tvådelad dräktkortsp. färgfollow suit a) kortsp. bekänna färg b) följa exemplet, göra likadanträttegång, målfile a suit against sb börja process mot ngn
[su:t, sju:t]verbpassa, vara lämplig förwill tomorrow suit you? passar det i morgon?you can’t suit everybody man kan inte vara alla till lagssuit yourself! som du vill!klä <white suits her>anpassa <to efter>
place [pleɪs]substställe, platsat my place hemma hos migput yourself in my place sätt dig i min situationin place of i stället förin places på sina ställenin your place situation i ditt ställeout of place inte på sin plats, olämpligfeel out of place känna sig bortkommenthe chair looks out of place there stolen passar inte därall over the place överallt, huller om bullertake place äga rumsittplatsany place el. some place amer. någonstanschange places byta platsutrymme
[pleɪs]verbplacera, sätta, ställa, lägga
running [ˈrʌnɪŋ]presens particip och adjektivlöpande, springandetake a running jump hoppa med ansatstake a running jump! el. take a running jump at yourself! vard. släng dig i väggen!running mate a) i kapplöpning draghjälp b) amer. ’parhäst’, vicepresidentkandidatin good running order körklar och i gott skickrunning time films speltidrinnande <running water>, flytande, löpande; i rad, i sträck <three times running>running commentary direktreferat i radio el. tvrunning expenses löpande utgifter, driftskostnader
[ˈrʌnɪŋ]substspringande, löpande; loppmake the running a) vid löpning bestämma farten b) ha initiativetbe in the running vara med i leken, vara med i tävlingenbe out of the running vara ur leken, vara ur speletgång <the smooth running of an engine>körförhållanden, löpningsförhållanden, bana <the running is good>; före, drivande, drift; skötsel
help [help]verbhjälpa, bistå, hjälpa tillhelp to hjälpa till att, bidra till att <this help s to explain>help sb to sth servera ngn ngt <she helped him to some desert>help oneself to sth ta för sig av ngthelp yourself! var så god!låta bli, hjälpaI can’t help laughing jag kan inte låta bli att skrattaI won’t do it if I can help it jag gör inte det om jag slipperit can’t be helped det kan inte hjälpas, det är ingenting att göra åt det
[help]substhjälpbe of help to sb vara ngn till hjälpit wasn’t much help det var inte till stor hjälp
care [keə]substbekymmeromtänksamhet, noggrannhettake care to vara noga med atttake care not to akta sig för attvård <under the care of>take care! el. take care of yourself! sköt om dig!take care of ta hand om, vara rädd omcare of (förk.c/o) på brev adress, c/o
[keə]verbbry sig om <I don’t care what he says>care about bry sig om, bekymra sig omcare for a) bry sig om, ha lust med <I shouldn’t care for that> b) tycka om, hålla avwould you care for? vill du ha?I don’t care det gör mig detsammaI couldn’t care less vard. det struntar jag icare to ha lust att, gärna vilja
© NE Nationalencyklopedin AB