Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

wrong [rɒŋ]adjektivorätt <it is wrong to steal>fel <he got into the wrong train>, felaktigsorry, wrong number! förlåt, jag (ni) har kommit fel!be wrong ha fel, ta felyou’re wrong there! där tar (har) du fel!the wrong way round bakvänd, bakväntbe on the wrong side of fifty vara över femtio årget on the wrong side of sb komma på kant med ngnget out of bed on the wrong side vard. vakna på fel sidago the wrong way about it börja i fel ändathe food went down the wrong way maten fastnade i vrångstrupenwhat’s wrong with…? a) vad är det för fel med (på)…? b) vad har du emot…?
[rɒŋ]adverborätt <act wrong>, oriktigt, fel, galet <guess wrong>; vilsedo wrong handla orätt, göra felyou’ve got it all wrong du har fått alltsammans om bakfotendon’t get me wrong! missförstå mig inte!go wrong a) gå fel, gå vilse b) misslyckas, gå snett c) vard. gå sönder, paja
[rɒŋ]substorätt <right and wrong>; orättfärdighet; oförrätt, orättvisaI had done no wrong jag hade inte gjort ngt felbe in the wrong a) ha orätt, ha fel b) vara skyldigput sb in the wrong lägga skulden på ngn
[rɒŋ]verbförorätta, förfördela, kränka <she was deeply wronged>
redress [rɪˈdres]verbåterställa <redress the balance>gottgöra <redress a wrong>
2 stroke [strəʊk]verbstryka, smeka <stroke a cat>stroke one’s beard stryka sig om skäggetstroke sb the wrong way stryka ngn mothårs
[strəʊk]subststrykning, smekning
2 bark [bɑ:k]verbskälla <at >bark up the wrong tree vara inne på fel spår
[bɑ:k]substskall, skällandehis bark is worse than his bite han är inte så farlig som han låter
whichever [wɪtʃˈevə]pronomenvilken…än <whichever road you take, you will go wrong>, vilkendera…än; vilken…som än; den, den som <take whichever you like best>whichever…? vilken i all världen…?, vem i all världen…?
scent [sent]verbvädra, känna vittring av <scent a hare>, vädra, ana <scent trouble>parfymera; uppfylla med doft
[sent]substdoft, luktenkel parfymväderkornget scent of få väderkorn påput sb on the wrong scent leda ngn på villospår
whoever [hu:ˈevə]pronomenvem som än, vem…än, vilka…änwhoever did it, I didn’t vem som än gjorde det så inte var det jagwhoever he may be vem han än må varavem (vilka) som helst som, var och en som, den som, de somwhoever says that is wrong den (de) som säger det har felshe can choose whoever she wants hon kan välja vem hon villwhoever…? vem i all världen…?
1 stick [stɪk]substpinne, kvistkäpp <walk with a stick>, stav <ski stick>; klubba <hockey stick>get hold of the wrong end of the stick vard. få alltsammans om bakfotenget a lot of stick få en massa strykgive sb stick vard. ge ngn på nötenstång, bitstick of celery selleristjälka stick of chalk en kritaa stick of chewing-gum ett tuggummia stick of dynamite en dynamitgubbea stick of sealing-wax en lackstång
rub [rʌb] (-bb-)verbskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknasgnida, gno, gnuggarub shoulders with a) umgås med b) neds. frottera sig medrub sb up the wrong way stryka ngn mothårs
[rʌb] (-bb-)
verb (med adv. o. prep.)rub downgnida ren; slipa av, putsa avrub ingnida indon’t rub it in! du behöver inte tjata om det!, du behöver inte alltid påminna mig om det!rub offgnida av, putsa av, sudda ut; sudda renrub outsudda ut, sudda bort, gnida av, gnida bortrub upputsa, polera
[rʌb]substgnidninggive the silver a rub! putsa upp silvret!there’s the rub! det är där problemet ligger!
1 right [raɪt]adjektivrätt, riktig; rättmätigright? va?, eller hur?the right change jämna pengarget on the right side of sb komma på god fot med ngndo the right thing by sb handla rätt mot ngnis this right for…? är det här rätt väg till…?that’s right! just det!, det var rätt!, det stämmer!right you are! el. right oh! vard. OK!, kör för det!put right a) ställa till rätta b) ställa i ordning c) reparera, rätta till, avhjälpa felom vinkel rätat right angles with i rät vinkel mot
[raɪt]adverbrätt, raktright ahead rakt framjust, precis <right here>; genast, strax <I’ll be right back>right away genast, strax, utan vidare, direktright now a) just nu b) ögonblickligenalldeles, helt, ända <right to the bottom>rätt, riktigt
[raɪt]substrätt <right and wrong>by rights rätteligenrättighet, rätt <to till>fishing rights fiskerättall rights reserved med ensamrätthuman rights de mänskliga rättigheternaright of way a) förkörsrätt b) allemansrätt till vägby right of i kraft av, på grund avhe is quite within his rights han är i sin fulla rättthe rights and wrongs of the case de olika sidorna av saken
[raɪt]verbräta upp <right a car>, få på rätt köl <right a boat>things will right themselves det kommer att rätta till sig
© NE Nationalencyklopedin AB