Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

wrist [rɪst]substhandled, handlov
flick [flɪk]verbsnärta till, smälla, smälla tillflick away el. flick off slå bort, knäppa bort
[flɪk]substlätt slag; knäpp, snärt; snabb rörelse <a flick of the wrist>
© NE Nationalencyklopedin AB