Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

wretch [retʃ]subststackareusling
the [obetonat: ðə framför konsonantljud, ðɪ framför vokalljud; betonat: ði:] (så alltid i betydelse 4)bestämda artikelnthe book bokenthe old man den gamle mannenhe is the captain of a ship han är kapten på en båtthe London of our days våra dagars Londonthe following story följande historiaon the left hand på vänster handspeak the truth tala sanningthe Dixons Dixons, familjen Dixonen, ettto the amount of till ett belopp avat the price of till ett pris avför att ge eftertryckis he 'the skiljetecken mellan denna IPA och föreg. font saknasði: Dr. Smith? är han den kände (berömde) dr Smith?den, det, dethe wretch! den uslingen!the idiots! vilka idioter!, såna idioter!
[ðə]adverbthe…~ ju…destothe sooner the better ju förr dess bättre
© NE Nationalencyklopedin AB