Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

wrestling [ˈreslɪŋ]substbrottning
wrestling-match [ˈreslɪŋmætʃ]substbrottningsmatch
boutbaʊtsubstdust, kamp <wrestling bout>anfall <bout of activity>, släng <bout of influenza>
all-in [före subst. ˈɔ:lɪn, i betydelse 2 ˌɔ:lˈɪn]adjektivall-in price allt-i-ett-pris, allomfattandeall-in wrestling fribrottningvard. slutkörd <I’m all-in>
© NE Nationalencyklopedin AB