Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

wreak [ri:k]transitivt verbutkräva, ta <wreak vengeance on sb>tillfoga, vålla, anställawreak havoc on (with) anställa förödelse på, förstöra
havoc [ˈhævək]substantivförstörelse, ödeläggelsecause havoc el. create havoc el. wreak havoc ställa till oreda, orsaka skadegörelseplay havoc with el. wreak havoc on förstöra, ödelägga
© NE Nationalencyklopedin AB